Vara Din Ögontjänare

1 stämpel per 250 KR
6 stämplar ger dig
200 kr

Vara Fagerbergs

1 stämpel per 500 KR
10 stämplar ger dig
500 kr

Vara Håkans Leksaker

1 stämpel per 150 KR
10 stämplar ger dig
100 kr

Vara Optiker Green

1 stämpel per 500 KR
6 stämplar ger dig
200 kr

Vara Maritas Textil

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100 kr

Vara Rosens Blommor

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100kr

Vara OJ:s Skor

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100 kr

Nordpolen

1 stämpel per 100 KR
15 stämplar ger dig
50 kr

Vara Lises Mode

1 stämpel per 200 KR
10 stämplar ger dig
100 kr

Vara Sporttorget

1 stämpel per 300 KR
10 stämplar ger dig
200 kr

Vara Birgitz

1 stämpel per 300 KR
10 stämplar ger dig
150 kr